top of page
20181019_150913_edited.png

Sevgili Meslektaşlarım ;

 


Kadın genitalinde yapılan estetik amaçlı uygulamalar 2000li yıllardan beri var olmalarına rağmen son 10 yıldan beri hızla artmıştır. Ve geçen zaman içinde gördük ki, bu işlemler estetik amaçlı da olsa mutlaka fonksiyonel sonuçlar doğurmaktalar. O nedenle söz konusu işlemler sadece estetik ya da kozmetik değil, aynı zamanda fonksiyoneldirler. Bu sebepten ötürü terminolojinin de “Fonksiyonel Kozmetik ya da Estetik Jinekoloji” olarak düzeltilmesi uygun olacaktır.

Fonksiyonel Kozmetik Jinekoloji, her ne kadar doğal olarak jinekolojinin içinde yer bulsa da, gerek estetik ölçütleri taşıması, gerekse de fonksiyonel olması itibari ile multidisiplinerdir. Estetiği ilgilendiren Plastik Cerrahi, Dermokozmetoloji ve Medikal Estetik gibi çalışma alanları ve fonksiyonaliteyi ilgilendiren Ürojinekoloji, Üroloji, Psikiatri, Psikoloji ve Cinsel Fonksiyonlar ile ilgilenen diğer çalışma alanları, Fonksiyonel Kozmetik Jinekolojinin içinde konumlandırılmalıdır.

Özellikle son 10 yılda hızlı bir çıkış içinde olan ve giderek de daha popüler hale gelen Fonksiyonel Kozmetik Jinekoloji, içinde barındırdığı alt başlıklar açısından da büyük gelişme göstermektedir. Cerrahi işlemlerin yanında cerrahi olmayan işlemlerin de daha sıkça yer alması ve tercih edilmesi uygulama prosedürlerininin zenginleşmesine neden olmaktadır. Her geçen gün yeni çalışmalar yapılmakta ve yeni teknikler, yeni uygulamalar, yeni ürünler gündeme gelmektedir. Bütün bunlar büyük bir hızla ilerlerken, kendilerini bu çalışma alanı içinde konumlandıran hekimlerin de bu ilerlemeye ayak uydurmaları, bilgilerini güncellemeleri ve yenilerini edinme ihtiyaçları oluşmaktadır.

Female Aesthetic Genital Academy (FAGA), 2018'de bu ihtiyaçtan doğan, kurumsallaşma amacında bir eğitim kuruluşudur. Alanda çalışan hekimlerin bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere eğitimler düzenleyen, alandaki gelişmeleri hekimlere taşıyan, yeni çıkan teknoloji ve ürünleri hekimlerle tanıştıran, bu şekilde bilginin paylaşılması ve yayılmasını sağlayarak Fonksiyonel Kozmetik Jinekoloji alanına destek vermek gayesi ile yola çıkan FAGA, ulusal ve uluslararası eğitmenler ve güçlü eğitim içerikleri ve materyalleri ile dünya standartlarında eğitimleri hekimlerin hizmetine sunmakta ve bu eğitimleri dünyaca kabul görmüş uluslararası AACME gibi akreditasyon kurumlarından kredilendirmekte ve kursiyerlerini sertifikalandırmaktadır.

FAGA, Fonksiyonel Kozmetik Jinekoloji alanında çalışan, en yeniyi ve en iyiyi öğrenmeyi ve bu şekilde kendini yetkinleştirmeyi amaçlayan tüm meslektaşlarımızın yanında olmayı sürdürecektir.

 

 

Saygı ve Sevgilerimle,

Dr. Özgür Leylek


Kurucu Başkan
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Kozmetik Jinekolog

Kurs sonunda, FAGA ve AACME tarafından verilen sertifikalar sadece ''KATILIM'' sertifikası olup '' YETKİLENDİRME'' sertifikası değildir.

bottom of page